Är cannabisfrön lagliga i Danmark?

Postat den 4. juli 2019

Ja!

Mer information kommer att följa:

Dansk lagstiftning

I den danska lagstiftningen finns cannabisplantan upptagen i förteckning A i ”Ordinance on Euphoriant Drugs” (bilaga 1), vilket innebär att cannabis är en kontrollerad substans som det är olagligt att inneha utan tillstånd från staten. Cannabis definieras som:

”Cannabis (alla ovanjordiska delar av växter av släktet Cannabis från vilka kådan inte har avlägsnats). Frukter av hampaplantan (hampfrön) och hampfrön i isolerat tillstånd är dock undantagna ).

Cannabisfrön och hampfrön (taver=fiber) är därför undantagna och helt lagliga att köpa/sälja/inneha.

Gränsen för när det blir olagligt ligger, som det verkar, vid de ovanjordiska delarna, vilket innebär att det är först vid fröets groning som det blir en substans enligt bilaga A.

Dessutom är det enligt § 3, tredje stycket i lagen om euforiserande medel inte lagligt att sälja cannabisfrön till personer som har för avsikt att odla dem. Detta betraktas som uppsåtlig medhjälp till brott 2.

Internationell lagstiftning

Som medlem av EU och FN är Danmark skyldigt att följa överenskomna regler och hänvisningar. Naturligtvis har dessa också en inverkan på den danska lagstiftningen, men vad står det egentligen i den?

FN

Den gällande FN-konventionen om cannabis är 1961 års konvention om narkotiska preparat (reviderad 1972).

Cannabisfrön regler lagstiftning

Här står det i artikel 28.2 ”kontroll av cannabis”:

”Denna konvention skall inte tillämpas på odling av cannabisplantan uteslutande för industriella ändamål (fibrer och frön) eller för trädgårdsodling.” 3

Detta innebär att cannabisfrön och fibrer inte omfattas av konventionens stadgar, vilket är exakt samma undantag som vi såg i den danska ”Bekendtgørelse om euforisende stoffer”.

I artikel 28.3 anges vidare följande:

”Parterna ska vidta de åtgärder som kan vara nödvändiga för att förhindra missbruk av och olaglig handel med bladen från cannabisplantan.”

FN:s medlemsstater, inklusive Danmark, har därför åtagit sig att utveckla lagar och åtgärder för att förhindra olaglig användning och spridning av cannabis. Det är denna artikel som anti-cannabispolitikerna hänvisar till när de säger att Danmark kommer att följa de internationella konventionerna om cannabis.

Europeiska unionen

Som EU-land är Danmark också skyldigt att följa ett antal bestämmelser. Detta område täcks av ECNN, som ansvarar för övervakningen av läkemedel m.m. i EU.

Cannabislagstiftningen styr Europa

I föreskrifterna står det:

”De internationella fördragen kräver att hela växten kontrolleras enligt nationell narkotikalagstiftning, även om det i europeiska länder kan finnas undantag för växter som har en THC-halt på högst 0,2 % om de odlas för fiberproduktion. Nationell kontroll är inte obligatorisk för cannabisfrön.” 4

EU kräver att medlemsstaterna följer FN:s konvention om begränsning av cannabis, men tillåter att medlemsstaterna individuellt gör rättsliga undantag för cannabis med en THC-halt på mindre än 0,2 % om den odlas för fiberproduktion.

Dessutom säger EU att:

”Nationell kontroll är inte obligatorisk för cannabisfrön” 4

.. Det vill säga att medlemsstaterna är undantagna från skyldigheten att genomföra nationell kontroll av cannabisfrön. Den danska juridiska definitionen av cannabisfröer omfattar inte fröna, vilket innebär att vi i Danmark har EU-lagstiftningen på vår sida när det gäller. vår befintliga lagstiftning på detta område.

Slutsats:

Cannabisfrön är 100 % lagliga.

I dansk och internationell lagstiftning undantas cannabisfrön mycket specifikt som en del av den kontrollerade cannabisplantan. Det är därför lagligt att köpa, sälja och inneha dem.

Det är dock fortfarande inte lagligt att odla cannabisfrön eller att som återförsäljare sälja till personer som har detta som syfte utan tillstånd från staten. Det är därför vi har denna ansvarsfriskrivning längst ner på sidan.

 


Fotnoter (vänster):

1. Retsinformation.dk: ”Listor över euforier som omfattas av förordningen (bilaga 1)”.
2. Foxylex.co.uk: ”Lagen om euforiserande droger”
3. UNODC.org – FN:s kontor för bekämpning av narkotika och brottslighet: ”Single Convention on Narcotic Drugs, 1961” (PDF-fil)
4. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN): ”Cannabislagstiftning i Europa – En översikt” (PDF-fil)