KATEGORIER

SENESTE INDLÆG

Ovatko kannabiksen siemenet laillisia Tanskassa?

Lähetetty 4. heinäkuun 2019

Kyllä!

Lisätietoja seuraa myöhemmin:

Tanskan lainsäädäntö

Tanskan lainsäädännössä kannabiskasvi mainitaan euforisoivia aineita koskevan asetuksen luettelossa A (liite 1), mikä tarkoittaa, että kannabis on valvottu aine, jonka hallussapito on laitonta ilman valtion lupaa. Kannabis määritellään seuraavasti:

’Cannabis’ (tarkoittaa kaikkia Cannabis-suvun kasvien maanpäällisiä osia, joista ei ole poistettu pihkaa. Hamppukasvin hedelmät (hampunsiemenet) ja eristetyt hampunsiemenet eivät kuitenkaan ole sallittuja ).

Kannabiksen siemenet ja hampunsiemenet (taver=kuitu) ovat siis vapautettuja ja niiden ostaminen/myynti/omistus on täysin laillista.

Raja, jolloin siitä tulee laitonta, on, kuten näyttää, maanpäällisissä osissa, mikä tarkoittaa, että vasta siementen itämisen yhteydessä siitä tulee A-aineen luettelo.

Euforisoivista aineista annetun lain 3 §:n 3 momentin mukaan kannabiksen siementen myyntione, jotka aikovat kasvattaa niitä, ei ole laillista. Tätä pidetään tahallisena avunantona 2.

Kansainvälinen lainsäädäntö

EU:n ja YK:n jäsenenä Tanskan on noudatettava sovittuja sääntöjä ja viitteitä. Nämä vaikuttavat tietenkin myös Tanskan lainsäädäntöön, mutta mitä siinä oikeastaan sanotaan?

YK

Kannabista koskeva YK:n yleissopimus on vuonna 1961 tehty huumausaineita koskeva yleissopimus (tarkistettu 1972).

Kannabiksen siemeniä koskevat säännöt lainsäädäntö

Tässä 28 artiklan 2 kohdassa sanotaan ”kannabiksen valvonta”:

”Tätä yleissopimusta ei sovelleta kannabiskasvin viljelyyn yksinomaan teollisiin tarkoituksiin (kuidut ja seed) tai puutarhaviljelytarkoituksiin” 3

Tämä tarkoittaa, että kannabiksen siemenet ja kuidut eivät kuuluonesääntöjen soveltamisalaan, mikä on täsmälleen sama poikkeus kuin Tanskan ”Bekendtgørelse om euforisende stoffer” -asiakirjassa.

Lisäksi 28 artiklan 3 kohdassa todetaan:

”Sopimuspuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet kannabiskasvin lehtien väärinkäytön ja laittoman kaupan estämiseksi.”

YK:n jäsenvaltiot, Tanska mukaan lukien, ovat näin ollen sitoutuneet kehittämään lakeja ja toimenpiteitä kannabiksen laittoman käytön ja leviämisen estämiseksi. Kannabiksen vastaiset poliitikot viittaavat juuri tähän artiklaan, kun he sanovat, että Tanska noudattaa kannabista koskevia kansainvälisiäone.

Euroopan unioni

EU-maana Tanskan on myös noudatettava useita säännöksiä. Tätä alaa hoitaa EMCDDA, joka vastaa muun muassa lääkkeiden valvonnasta EU:ssa.

Kannabislainsäädäntö hallitsee Eurooppaa

Säännöissä sanotaan:

”Kansainvälisissä sopimuksissa edellytetään, että koko kasvia valvotaan kansallisen huumausainelainsäädännön nojalla, vaikka Euroopan maissa voidaankin myöntää poikkeuksia kasveille, joiden THC-pitoisuus on enintään 0,2 prosenttia, jos niitä kasvatetaan kuitua varten. Kansallinen valvonta ei ole pakollista kannabiksen seedsosalta.” 4

EU edellyttää, että jäsenvaltiot noudattavat kannabiksen käytön rajoittamista koskevaa YK:n yleissopimusta, mutta antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden tehdä yksittäisiä laillisia poikkeuksia kannabiksen osalta, jonka THC-pitoisuus on alle 0,2 prosenttia, jos sitä viljellään kuitua varten.

Lisäksi EU toteaa, että:

”Kansallinen valvonta ei ole pakollista kannabiksen seeds” 4

.. eli jäsenvaltiot on vapautettu kannabiksen siementen kansallista valvontaa koskevasta velvoitteesta. Tanskan laillinen kannabiksen siementen määritelmä ei sisällä siemeniä, joten tämä tarkoittaa, että meillä Tanskassa on EU:n lainsäädäntö puolellamme. nykyistä lainsäädäntöä tällä alalla.

Johtopäätökset:

Kannabiksen siemenet ovat 100% laillisia.

Tanskan ja kansainvälisen lainsäädännön mukaan kannabiksen siemenet eivät ole osa valvottua kannabiskasvia. Niiden ostaminen, myyminen ja hallussapito on siis laillista.

Kannabiksen siementen kasvattaminen tai vähittäismyyjänä myyminen ihmisille, joilla on tämä tarkoitus, ei kuitenkaan ole vielä laillista ilman osavaltion lupaa. Siksi meillä on tämä vastuuvapauslauseke sivun alareunassa.

 


Alaviitteet (vasemmalla):

1. Retsinformation.dk: ”Lister over euforiserende midler omfattet af bekendtgørelsen (bilag 1)
2. Foxylex.co.uk: ”Euforisoivia huumeita koskeva laki”
3. UNODC.org – Yhdistyneiden kansakuntien huume- ja rikostoimisto: ”Single Convention on Narcotic Drugs, 1961” (PDF-tiedosto) (PDF-tiedosto)
4. Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA): ”Cannabis legislation in Europe – An overview” (PDF-tiedosto).