Ansvarsfriskrivning

Odling av cannabisfrön är olagligt i många länder, bland annat. Danmark. Nordland Seeds erbjuder endast cannabisfrön för försäljning som samlarobjekt och för genetiskt bevarande.

Det är kundens ansvar att se till att han/hon följer lagarna för cannabisfröer i sitt eget land. Nordland Seeds vill inte uppmuntra våra kunder att agera i strid med sina egna nationella lagar. Kunderna uppmanas att inte agera i strid med lagen. Fröna säljs med den uttryckliga förutsättningen att de inte kommer att odlas i ett land där det är olagligt att göra det.

Om kunder ger Nordland Seeds anledning att tro att lagen kommer att brytas med frön som säljs på denna webbplats kommer vi att vägra att acceptera affären.

Kunder som köper från Nordlandseeds.dk måste vara minst 18 år gamla vid tidpunkten för köpet.

Nordland Seeds stöder inte på något sätt användningen av olagliga eller kontrollerade ämnen och tar inget ansvar för användningen av produkter som säljs på vår webbplats.

All information på Nordland Seeds webbplats är endast avsedd för pedagogiska, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål. Information om Nordland Seeds webbplats, produktförpackningar, reklammaterial etc. görs också tillgänglig för länder vars lagar tillåter odling av hampafrön.

Nordland Seeds är inte på något sätt ansvarig för eventuella krav, åtgärder, juridiska och/eller domstolsavgifter som riktas mot en själv i samband med användningen av produkter som köpts på denna webbplats eller via andra medier.