Hur feminiserade cannabisfrön produceras

Postat den 3. juni 2019

De flesta som har köpt cannabisfrön eller forskat om ämnet vet att det finns både vanliga och feminiserade varianter.

Vanliga cannabisfrön gror till både manliga och kvinnliga plantor, medan feminiserade frön endast gror till kvinnliga plantor (ca 99,5 %).

De feminiserade fröna är nästan alltid betydligt dyrare än de vanliga fröna. Anledningen är att det tar extra tid att utveckla dessa och att det alltid finns en stor efterfrågan på feminiserade versioner av bra cannabisvarianter. Men hur tillverkas egentligen feminiserade cannabisfrön?

Det finns två huvudsakliga sätt att göra feminiserade cannabisfrön.

Gemensamt för dem är att en kvinnlig cannabisplanta måste ”luras” att utveckla hanblommor och sedan pollinera en kvinnlig planta (eller sig själv). När en kvinnlig planta pollinerar en annan kvinnlig planta är genetiken 100 % kvinnlig och avkomman (fröna) blir kvinnliga frön.

Det är lite om teorin bakom det.

Som nämnts ovan finns det två sätt att lura en honväxt att utveckla hanblommor/pollensäckar:
– Rodelisering – även kallad övermognad av toppskotten.
– Metod för kolloidalt silver

Den första metoden, rodelisering, är det mer naturliga sättet att framställa feminiserade frön, medan metoden med kolloidalt silver är mer tillförlitlig och stabil och används av professionella fröproducenter.

Rodelisering – övermognad av toppskotten.

Den här tekniken går ut på att låta cannabisplantans toppskott övermogna. Växten gör toppskott för att locka till sig pollen, men när detta misslyckas blir den till slut desperat och väljer en sista utväg – självpollinering. Cannabisbusken utvecklar små bananliknande utväxter på toppskotten (som innehåller pollen) och övergår därmed till ett hermafroditstadium. Det förekommer också ibland i kloner av gamla moderplantor eller plantor som har utsatts för stress under tillväxt- och/eller blomningsperioden.

De självpollinerade hermafroditerna kommer att utveckla en blygsam mängd frön, som alla kommer att feminiseras eftersom deras genetik är 100 % kvinnlig.

Fördelar:
– Helt naturlig
– Superenkelt

Nackdelar:
– Något opålitlig
– Ger vanligtvis inte lika många frön som kolloidalt silver.
– Långsam och tidskrävande

Metod för kolloidalt silver

Av någon anledning utvecklar kvinnliga cannabisplantor feminiserade frön om kolloidalt silvervatten sprutas på dem regelbundet i början av blomningsfasen. Precis som med övermognadsmetoden kommer den att utveckla hanblommor och skapa pollensäckar med 100 % honpollen. Detta pollen kan sedan användas för att pollinera andra honplantor.

Detta är den metod som används av utsädesproducenterna eftersom den är enkel, snabb och ekonomisk. I motsats till rodelisering/övermaturering undviks genetik från växter som är särskilt benägna att utveckla hermafrodism. Genetiken är alltså helt opåverkad och resultatet är mer stabila feminiserade frön, dvs. att de inte lätt blir hermafroditer på grund av stress. Denna metod ger också mycket mer pollen än rodelisering.

Fördelar:
– Stabil och pålitlig
– Stor produktion av utsäde

Nackdelar:
– Kräver att du köper kolloidalt silver eller tillverkar det själv.
– Du bör inte använda cannabisplantan för något annat än frön, eftersom det kan vara skadligt för din hälsa att äta den.

Förfarande med hjälp av metoden med kolloidalt silver

Du behöver:

– Kolloidalt silvervatten (finns i vissa hälsokostbutiker och på nätet – eller så kan du göra det själv).
– En nebulisatorflaska

Den kvinnliga plantan sprutas noggrant med kolloidalt silvervatten från en sprayflaska. Detta görs från dag 1 när ljuscykeln 12/12 börjar. Lösningen måste vara tillräckligt koncentrerad, minst 30 ppm silver.

Växten sprutas sedan dagligen tills den börjar utveckla pollensäckar. Det tar vanligtvis 10-14 dagar, men vissa sorter kan ta upp till 21 dagar.

När pollensäckarna väl har bildats behöver de tid för att svälla och mogna. När de är på väg att öppna sig är de färdiga. Detta syns tydligt genom att de börjar spricka och öppna sig. Innan de öppnar sig helt och pollen sprids överallt tas de försiktigt bort. Förvara dem på ett svalt och torrt ställe i ungefär en vecka, där de får torka.

Pollensäckarna kan sedan skakas eller skäras upp för att frigöra pollenet. Det frigjorda pollenet kan överföras till t.ex. en pappersbit och blåsa över toppskotten. Därefter kommer plantan att börja producera massor av fina feminiserade cannabisfrön.

Slutsats

Det finns två huvudsakliga sätt att producera feminiserade cannabisfrön:

– Rodelisering som är en naturlig övermognad av växten, varefter den blir hermafroditisk och självpollinerande, vilket leder till fröproduktion.

– Metoden med kolloidalt silver, där kolloidalt silvervatten sprutas kontinuerligt i början av blomningsfasen, varefter cannabisbetena i de drabbade områdena oförklarligt övergår till fröproduktion.

– Det senare är det sätt på vilket alla professionella fröproducenter tillverkar sina feminiserade cannabisfrön eftersom metoden är mer stabil, hög avkastning och effektiv.

Tips:

Som nämnts bör du inte äta cannabisknoppar som har sprayats med silvervatten, men vissa smarta odlare gör detta genom att bara spraya de nedersta grenarna. På så sätt förblir resten av växten orörd och kan därför konsumeras utan risk. Naturligtvis måste du vara uppmärksam på var du har sprutat och vara på den säkra sidan genom att bara ta toppskott långt från de besprutade grenarna.