[Guide] Hur du förvarar dina cannabisfrön på rätt sätt

Postat den 21. december 2020

När du har köpt dina frön från en kvalitetsåterförsäljare på nätet är det viktigt att veta hur du ska förvara de små fröna från dina cannabisplantor på rätt sätt.

Förvaring har en avgörande inverkan på fröernas kvalitet över tid, så kunskap om förvaringsförhållanden är lika viktig för dig som cannabisodlingssort och odlingsmetod.

Nedan kan du läsa om hur du kan förvara och bevara cannabisfrön hemma.

Du får svar på alla praktiska frågor om temperatur, luftfuktighet och lagringstid.

Köp alltid cannabisfrön från en specialiserad återförsäljare

Det är inte bara förvaringsförhållandena som påverkar om dina frön gror optimalt. Deras kvalitet är den viktigaste anledningen till att du får ut det mesta av dina frön.

Du bör därför alltid köpa dina cannabisfrön (även kallade skunkfrön) från en professionell återförsäljare/producent. Detta är din garanti för att de har tillverkats enligt alla konstens regler och att kvalitetskontrollen sker regelbundet.

Hos en specialiserad återförsäljare får du både de bästa produkterna och råd och hjälp med att köpa rätt frön.

Det finns olika sorters cannabis och syftet med fröna kan skilja sig från kund till kund.

Under de senaste åren har allt fler människor valt att använda medicinsk cannabis för att behandla sjukdomar och lindra symptom.

VÄRT ATT VETA OM CANNABISFRÖN OCH DERAS HÄRDIGHET

Om man ser på cannabisfröets hårda och fasta skal kan man direkt anta att det tål alla typer av förvaringsförhållanden.

Detta är inte fallet i verkligheten. Fröna är levande organismer som innehåller aktiva ämnen. Detta innebär att under dåliga förhållanden kommer fröna att dö och gå i frö, och du förlorar tid, pengar och värde. De värsta förhållandena för fröer är svåra temperatursvängningar.

När du planerar att gro och odla dina kvalitetsfrön optimalt krävs det att de förvaras både dag och natt under rätt förhållanden.

Det är lätt och enkelt att ta väl hand om dina frön så att du kan få ut den kvalitet och det värde som du betalat för.

DESSA FÖRHÅLLANDEN I LAGRINGSMILJÖN BÖR DU VARA MEDVETEN OM.

När du skapar de bästa förvaringsförhållandena för dina cannabisfrön finns det tre huvudförhållanden som du måste tänka på.

Det handlar om:

 • Ljus
 • Luftfuktighet
 • Temperaturförhållanden

Det allra bästa sättet att ta hand om dina frön är att förvara dem på en mörk, torr plats med stabil temperatur under hela dagen.

Om du har köpt cannabisfrön från en kvalitetsåterförsäljare på nätet får du dem i ett förseglat paket.

Låt fröna ligga kvar i den lufttäta påse/behållare som du fick dem i.

Ljus, hög luftfuktighet och extrema temperaturförändringar är de främsta orsakerna till att fröna dör. Detta beror på att fröna snabbt kommer att förbruka sina näringsförråd och därmed ”svälta” sig själva.

Näringsdepåerna behöver aktiveras först när du startar groningsprocessen.

Om luftfuktigheten är hög kan den aktivera groningsprocessen eller orsaka svampangrepp på fröna och förstöra deras kvalitet.

HUR LÄNGE KAN JAG SPARA CANNABISFRÖN?

I princip finns det inget utgångsdatum för när cannabisfröna blir för gamla efter att ha förvarats hemma. När du väl har skapat och hittat rätt miljö för dina frön kan du lagra dem i flera år utan problem. Beroende på förvaringsförhållandena kan du utan problem förvara färska frön i upp till 5 år eller betydligt längre och fortfarande behålla en hög grobarhet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att näringsämnena i fröna gradvis kommer att försvinna när de lagras. Det betyder att du får mer glädje och nytta av fröna om du undviker att lämna dem i mer än 1-2 år.

Hur länge du räknar med att förvara dina fröer kommer att påverka vilken typ av förvaringsmetod och förpackning du väljer.

I allmänhet sägs det att cannabisfrön kan hålla sig fräscha:

 • 2 år vid 20-22 °C (normal rumstemperatur)
 • Mer än 2 år vid 6-8°C

VAR SKA JAG FÖRVARA CANNABISFRÖN?

Det är bäst att förvara fröna i hemmet. Skjul, garage och verkstäder är mer utsatta för temperaturväxlingar, och miljön på dessa platser förändras mycket beroende på de yttre temperaturförhållandena och luftinflytandet.

Många väljer därför att förvara cannabisfrön i kylskåpet, som uppfyller flera av kraven på både mörker- och temperaturstabilitet.

Den översta hyllan i kylskåpet har vanligtvis 4-5 °C, vilket är nära det idealiska.

VÄRT ATT VETA OM DE OLIKA LAGRINGSMETODERNA

Om du förväntar dig att dina frön ska gro inom den första veckan kan du välja att förvara dem i en liten lufttät påse eller burk. Men om det kommer att dröja flera månader innan du får dem att gro, är det en bra idé att lägga lite extra pengar på lagring.

För längre lagring är kylskåp ett bra sätt att bevara näringsämnena i fröna. I kylskåpet är temperaturen densamma oavsett de yttre förhållandena.

Om du väljer att använda kylskåpet för förvaring ska du vara särskilt uppmärksam på risken för fukt. Många kylskåp tenderar att ha kondens. Se till att fröna förvaras i en lufttät behållare och helst på baksidan av kylskåpet, där de är mindre utsatta för temperatursvängningar när du öppnar och stänger kylskåpet.

Fryspåsar är bra för att förvara frön som inte längre finns i sin ursprungliga, obrutna förpackning från återförsäljaren. Med en fryspåse kan du ta bort nästan all luft runt fröna och skapa din egen vakuumförseglade behållare.

Ett bra och billigt alternativ är att använda förvaringsrör som de nedan. Du kan köpa dem här:
Rör för förvaring av utsäde
.

Rör för förvaring av utsäde
Dessa små förvaringsrör, som också används för flytande prover i laboratorier, är hermetiskt förslutna och skyddar dina frön från fukt.

Oavsett om du har vakuumförpackat dina frön själv eller om du har fått dem i en bra lufttät förpackning bör du förvara fröna i en ljustät behållare, t.ex. en svart påse eller burk.

När du öppnar kylskåpet tänds lamporna. Genom att förvara dina frön i en yttre, ljustät förpackning slipper de ljusets inverkan.

KAN JAG FRYSA IN CANNABISFRÖN?

Ja och nej…

Det finns ett proportionellt samband mellan låga temperaturer och långvarig fräschhet/förmåga att gro.

Det betyder att ju lägre temperaturer fröna lagras vid, desto längre håller de sig fräscha.

Även om vissa rekommenderar att fröna förvaras i frysen under lång tid, finns det de som tror att det faktiskt är skadligt. I teorin kan frysning orsaka frostskador på fröets levande celler.

Med hjälp av specialiserad laboratorieutrustning är det möjligt att sänka temperaturen i fröna exakt och långsamt, vilket eliminerar risken för frostskador. Det är dock få odlare som har tillgång till sådan utrustning, så det är upp till dig om du ”vågar” använda frysen för lagring av utsäde.

För de allra flesta människor är dock kylskåpet en tillräcklig förvaringsmetod, och eftersom argumentet om frostskador är trovärdigt rekommenderar vi inte frysen som förvaringsmetod.

TIPS FÖR ATT FÖRVARA CANNABISFRÖN

 • Förvara fröna i originalförpackningen du fick dem i tills de används.
 • Om du har brutit förpackningen och sått en del av fröna är det bäst att försegla de återstående fröna i en fryspåse.
 • Se till att du trycker ut all luft ur fryspåsen med fröna innan du lägger dem i kylskåpet.
 • Förvara alltid dina cannabisfrön i mörker
 • Välj en förvaringsmetod som passar den förväntade tid du vill ha fröna innan de används.
 • Låg temperatur, låg luftfuktighet och lufttät förpackning är nyckeln.
 • Undvik betydande temperaturförändringar – bibehåll en stabil miljö för utsädet.

Läs också vår
guide om hur man bedömer fräschheten hos cannabisfrön
.