[Guide] Sea of Green (SOG)

Postat den 7. juli 2021

Sea of Green (SOG) är en odlingsmetod som utnyttjar hela odlingsområdet genom att fylla det med ett stort antal växter.

Tanken är kort sagt att fylla området med så många växter som möjligt och skapa ett ”grönt hav”. Krukorna står ofta så nära varandra att de rör vid varandra.

Det är en produktiv teknik eftersom den har fördelen att man med många små plantor kan få en enorm avkastning på kort tid. Bara antalet plantor uppväger den mindre storleken på plantorna.

Den mindre storleken är produktiv, eftersom den hoppar över flera veckor av den vegetativa fasen och börjar blomma mycket tidigare än normalt. På så sätt maximeras den totala volymen grödor i förhållande till den tid och utnyttjar den odlade arealen fullt ut.
 

Uppstart av SOG

Det överlägset mest effektiva sättet att odla SOG är att använda sticklingar/kloner (i motsats till plantor som sås från frö). Sticklingar är genetiskt identiska med moderplantan och utvecklas därför mer enhetligt och mognar samtidigt för skörd. Detta är en stor fördel för SOG.

Det är förstås möjligt att blanda olika cannabissorter eller plantor av samma sort, men det blir lätt ett kontraproduktivt kaos. Det kommer med största sannolikhet att skapa många onödiga utmaningar när det gäller. olika växtstrukturer, höjder, blomningstider, gödningsbehov och många andra faktorer. Allt detta är tidskrävande, mycket omständligt och kommer oundvikligen att minska den totala avkastningen från det odlade området.
Sea of Green SOG odling av cannabis
 

Moderplantan och antal plantor

Först måste du hitta en moderplanta. Den väljs på grundval av önskade egenskaper, som vanligtvis är låg höjd, kompakt struktur, kort blomningstid och, sist men inte minst, hög produktion av toppskott. Allt detta är attraktiva egenskaper hos SOG.

Antalet plantor perm2 beror på flera faktorer och på dina behov. 16-25 plantor perm2 är vanligtvis ett bra antal. Så 4 rader med 4 plantor = 16 eller 5 rader med 5 plantor = 25, så att de passar i kvadrat till 1x1m.

Det är en bra idé att ta fler sticklingar än du behöver. För 16 plantor bör du till exempel göra 30 sticklingar. På så sätt har du ett gediget urval att utgå från. Av de 30 sticklingarna ska du ta de starkaste och friskaste samt de som har vuxit mest homogent. De överflödiga plantorna kasseras.
 
Sea of Green SOG droppbevattning av cannabis

Bevattning av SOG

Den smartaste lösningen för SOG är helt klart autobevattning. Detta innebär att plantvattnas automed en pump från en vattenbehållare (plastkar eller fat) med en gödningslösning. Bevattningen kan ske kontinuerligt eller med fasta intervaller om den är ansluten till en timer.

Det mest populära valet är droppbevattning, som är både kostnadseffektivt och lätt att installera. På så sätt får alla växter exakt samma mängd vatten och gödsel – förutsatt att det är rätt inställt, förstås – vilket ökar den totala produktionen och säkerställer en homogen tillväxt.

Ett annat populärt val är ebb- och flödessystemet.
 

Storlekar på grytor för SOG

Varje växt måste ha sin egen kruka.

Innan den blommar bör den planteras om 1-2 gånger (från mindre till större krukor).

Den slutliga krukvärden beror på jorden och hur stor du vill att plantan ska bli. Omplantering sparar utrymme under den vegetativa fasen och hjälper till att hålla plantorna mindre och utveckla en mer kompakt struktur (vilket i slutändan ger en bättre avkastning).

För kokos är det bra med en kruka på 3-4 liter. För jord/sphagnum behöver du större krukor, 5-7 liter är lämpligt.

När det gäller textilkrukor/luftkrukor bör du öka lite i storlek – särskilt om du handtvättar dem – eftersom de torkar ut betydligt snabbare. Här är 8-11 liter en lämplig storlek på krukan.
 

Beskärning/växtstruktur i SOG

Plantor i SOG bör helst ha endast ett centralt toppskott med 2-3 sidogrenar. Detta är fördelaktigt eftersom växten inte tar upp så mycket plats och kan rikta all sin energi mot dessa få toppskott, som blir extra stora och feta.

Det är en bra idé – och nästan obligatoriskt – att ta bort de nedre sidogrenarna. Som tidigare nämnts får det plantan att lägga sin energi på det centrala toppskottet och toppskotten på de viktigaste sidogrenarna. Detta leder till större skördar och ökar därmed den slutliga avkastningen vid skördetidpunkten.

Att beskära de nedre delarna av växten gör också det dagliga arbetet mycket lättare.

Att vattna eller kontrollera alla droppslangar (dvs. att de fungerar och inte är blockerade för vissa växter) och att ta bort dött växtmaterial är viktiga uppgifter som bör ingå i den dagliga rutinen.

Eftersom växterna i SOG är extremt täta och även har en kompakt struktur kan det vara frustrerande och svårt att odla ordentligt om du inte beskär dem. Så om du vill göra livet så enkelt som möjligt bör du definitivt göra detta.
 

Blomning och växtval för SOG

Plantorna bör vara 35-50 cm höga i slutet av blomningen. Om du väljer Indica eller Sativa är därför en viktig fråga. Eftersom ljuset inte tränger långt in i plantan med SOG-metoden, utan främst träffar de övre delarna, är det viktigt att cannabisplantan inte slösar energi på att växa för högt.

Indica-sorter växer i allmänhet mindre i höjd och mer kompakt än Sativa-sorter. De är därför i allmänhet att föredra i SOG.

Sativor har också en längre blomningstid, vilket innebär att de måste blomma före Indica för att inte bli för stora för SOG.

Goda sorter för SOG-odling

Sammanfattning: För- och nackdelar med SOG-odling

+ Bra avkastning
+ Fler skördar per. år
+ Lägre elräkning tack vare kortare odlingsperiod
– Du kan bara köra en cannabisstam per lampa.
– Det är svårare att flytta runt växterna eftersom de ligger mycket nära varandra.
– Flera plantor kan vara förvirrande för den oerfarne odlaren.
– (Kräver autobevattningssystem)