Handelsvillkor ORIGINAL

Betalning

[stom_firmanavn] accepterar betalning med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard och JCB. Betalningen dras från ditt konto först när varan har skickats.

[stom_firmanavn] krypterar alla dina kortuppgifter med hjälp av det så kallade SSL-protokollet (Secure Socket Layer). Detta innebär att obehöriga personer inte kan läsa ditt kortnummer eller annan information under transaktionen med PBS.

Leverans

[stom_firmanavn] försöker skicka beställningar som inkommer före kl. 12.00 samma dag. Beställningar som tas emot efter kl. 12.00 skickas inte förrän nästa dag.

[stom_firmanavn] kommer att ordna leverans med Post Danmark (om inget annat anges) till mottagaren på det datum som anges i beställningen. För att kunna leverera i rätt tid krävs dock att Post Danmark följer den dagliga leveransen. Om det uppstår förseningar hos Post Danmark kommer detta att försena leveransen i förhållande till det begärda leveransdatumet. Post Danmarks kvalitetsmål för leveranssäkerhet är minst 97 % för brevpaket och minst 99 % för paketpost. Observera dock att dessa procentsatser är medelvärden och att de kan täcka in stora lokala och tidsbegränsade variationer. [stom_firmanavn] kan inte hållas ansvarig för förseningar hos Post Danmark. Om leveransen är mycket försenad (flera dagar) eller helt och hållet uteblir skickar [stom_firmanavn] naturligtvis en ny leverans utan kostnad.

Rätt att klaga

[stom_firmanavn] ger 2 års garanti enligt köplagen, som täcker tillverknings- och materialfel som upptäcks vid normal användning av varorna. Reklamationsrätten omfattar inte defekter, skador eller slitage som direkt eller indirekt orsakats av felaktig användning, dåligt underhåll, våld eller obehörigt ingripande. Reklamationer om fel som borde upptäckas vid en normal undersökning av varorna måste anmälas till [stom_firmanavn] inom rimlig tid. Varorna kan sedan returneras för reparation, utbyte eller, enligt överenskommelse, kredit. Vid reklamation ska [stom_firmanavn] stå för de rimliga kostnaderna för återlämning.

Klagomål och returer

Vid fel, brister eller eventuella uteblivna leveranser, vänligen kontakta:

[stom_firmanavn]
[stom_adresse]
[stom_postnr]

Varor kan också returneras till den här adressen – observera att vi inte tar emot COD-paket. Returer kan också göras genom att vägra att ta emot varorna eller genom att lämna in dem till oss. Det är inget krav, men hanteringen underlättas om paketet åtföljs av fullständig information – t.ex. kopia av orderbekräftelsen, registreringsnummer och kontonummer för det bankkonto till vilket återbetalning kan ske, kopia av tidigare korrespondens osv.

Återbetalning

Vid överenskomna dekorationer, returnerade varor eller förbetalda varor som avbeställs före avsändning ska köpeskillingen återbetalas helt eller delvis. Återbetalningar görs normalt alltid till den betalningsmetod från vilken betalningen gjordes.

Rätt till ångerrätt

Det finns en 14 dagars returrätt på varorna, räknat från den dag de tas emot, därefter 14 dagar för att skicka tillbaka dem. Om du väljer att ångra ett köp, kan du helt enkelt returnera varan i i stort sett samma skick och mängd som du fick den. När du har fått tillbaka varan och den är godkänd, återbetalas köpesumman till ditt konto inom några dagar. Kostnaden för att returnera varorna är ditt ansvar.

Konsumenten kan ångra ett köp även om varan har använts. En vara är endast använd om den används mer än vad som är möjligt genom att prova varan i en fysisk butik. Om varorna är begagnade görs en särskild bedömning av vad varorna kan säljas för i begagnat skick till en annan konsument.