pH

En skala som används för att mäta surheten eller alkaliniteten i en lösning. Det går från 0 till 14, där 7 är neutralt. Ett pH-värde på mindre än 7 indikerar surhet (syra), medan ett pH-värde på över 7 indikerar alkalinitet (bas). pH-värdet i det vatten som används för bevattning är viktigt för att växten ska trivas. Du måste därför kunna mäta och justera pH-värdet. Detta kan mätas med ett pH-kit med indikatorvätska eller med en elektronisk pH-mätare. pH-värdet kan sedan justeras till den optimala nivån med hjälp av pH-op och pH-ned (finns både som pulver och vätska).

Endast ett sökresultat