pH

en skala som brukes til å måle surheten eller alkaliteten til en løsning. Den går fra 0 til 14, hvor 7 er nøytral. En pH mindre enn 7 indikerer surhet (syre), mens en pH større enn 7 indikerer alkalinitet (base). pH-verdien på vannet som brukes til vanning er viktig for at planten skal trives. Du må derfor kunne måle og justere pH-verdien. Dette kan måles med et pH-sett med indikatorvæske eller med et elektronisk pH-måler. pH-verdien kan deretter justeres til det optimale nivået ved hjelp av pH-opp og pH-ned (tilgjengelig som både pulver og væske).

Viser det ene resultatet