Fenotyp

en växts utseende och egenskaper som är resultatet av samspelet mellan dess genetiska sammansättning (genotyp) och dess miljö.

Endast ett sökresultat