Fenotype ( phenotype )

en plantes utseende og egenskaper som er et resultat av samspillet mellom arv (genotype) og miljø.

Viser det ene resultatet