Övervintring

en process som avlägsnar fett, lipider och annat oönskat material från en extraktion. Denna process är nödvändig för att skapa en högre renhet av cannabinoider. Lipiderna späder ut extraktionen, och genom att ta bort dem skapas en koncentrerad produkt av högre renhet och kvalitet.

Endast ett sökresultat