Marinol

medicinskt framställd av syntetisk dronabinol, som är THC. Marinol är godkänt av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten och din läkare kan ansöka hos FDA om tillstånd att skriva ut det till dig.

Endast ett sökresultat