BY

gaffel. för ”fotosyntetiskt aktiv strålning”. En måttenhet för det ljus som växter använder.

Endast ett sökresultat