Ansvarsfraskrivelse

Dyrking av cannabisfrø er ulovlig i mange land, inkl. Danmark. Nordland Seeds tilbyr eksklusivt salg av cannabisfrø som samlerobjekt og for genetisk bevaring .

Det er kundens ansvar å sørge for at han/hun følger cannabisfrølovgivningen i sitt eget land. Nordland Seeds ønsker ikke å oppfordre våre kunder til å handle i strid med egen nasjonal lovgivning. Kunder rådes til ikke å handle i strid med loven. Frøene selges med den uttrykkelige forståelsen at de ikke vil bli dyrket i et land der det er ulovlig å gjøre det.

Dersom kunder gir Nordland Seeds grunn til å tro at loven vil bli brutt med frø som selges på denne nettsiden, vil vi nekte å akseptere avtalen.

Kunder som kjøper fra Nordland seeds s.dk må være minst 18 år på kjøpstidspunktet.

Nordland Seeds tolererer ikke bruk av ulovlige eller kontrollerte stoffer på noen måte, og tar ikke ansvar for bruken av produkter som selges på vår nettside.

All informasjon Nordland one nettside Seeds inkludert utelukkende for pedagogiske, vitenskapelige eller historiske forskningsformål. Informasjon på Nordland Seeds nettsider, produktemballasje, reklamemateriell etc. gjøres også tilgjengelig for land hvis lover tillater dyrking av hampfrø.

Nordland Seeds er på ingen måte ansvarlig for krav, handlinger, retts- og/eller rettsgebyrer rettet mot seg selv i forbindelse med bruk av produkter kjøpt på denne nettsiden eller gjennom andre medier.