KATEGORIER

SENESTE INDLÆG

Entourage

Lähetetty 15. heinäkuun 2019

Eräs tutkijaryhmä esitteli käsitteen ”entourage-ilmiö” vuonna 1998 European Journal of Pharmacology-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa.

Kannabispiireissä on jo pitkään tiedetty, että eri kannabiskannoilla on erilaisia vaikutuksia. Esimerkiksi Indica-kannoilla on rentouttava vaikutus kehoon ja Sativa-kannat ovat henkisesti stimuloivia ja piristäviä, kun taas hybridikannoilla on vaihtelevia vaikutuksia ”vanhemmasta” riippuen.

Toisin sanoen vaikutus johtuu erilaisista kemiallisista yhdisteistä ja niiden välisistäone.

Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

Entourage” takana olevat tutkijat kuvasivat ja osoittivat ilmiön, jonka mukaan kannabiksen eri vaikuttavien aineiden yhdistelmät tuottavat erilaisia fysiologisia ja psykologisia vaikutuksia kuin mikään yksittäinen aine yksinään.
Tämä oli vastoin vallitsevaa tieteellistä näkemystä, jonka mukaan kannabiksen vaikutukset johtuvat yksinomaan THC:stä.

Kannabiksen synergia

Vaikka kaksi kannabionidia – psykoaktiivinen tetrahydrokannabinoli (THC) ja ei-psykoaktiivinen kannabidioli (CBD) – ovat saaneet lähes kaiken tutkijoiden ja yleisön huomion, kannabiksesta on tähän mennessä tunnistettu yli 100 erilaista kannabinoidia, kuten CBC, CBN ja CBG. Lisäksi terpenoidit/terpeenit ja flavanoidit/kannaflaviinit ovat todistetusti myös osa kokonaisvaikutuksen yhtälöä.

Jokaisella kannabinoidilla, terpeenillä ja flavanoidilla on erityisiä biokemiallisia vaikutuksia, jotka ovat vuorovaikutuksessa ja säätelevät toisiaan monimutkaisissa biokemiallisissa prosesseissa, jotka ovat vuorovaikutuksessa ihmiskehon omien luonnollisten kannabinoidien kanssa; ns. endokannabinoidijärjestelmä.

On paljon sellaista, mitä emme vielä ymmärrä kannabiskasvin synergistisistä vaikutuksista, mutta sen olemassaolosta ja merkityksestä ei ole enää epäilystäkään.

Kasvitieteellinen lääketiede

Alkuperäisessä tutkimuksessaan ”kokonaisvaikutuksen” takana olevilla tutkijoilla oli vielä yksi tärkeä tukeva seikka, nimittäin se, että kokonaisvaikutus selitti myös sen, miksi niin sanotut ”kasviperäiset lääkkeet” – eli lääkkeet, jotka perustuvat koko kasvimateriaaliin – osoittautuvat usein paljon tehokkaammiksi kuin niiden vastineet: farmakologisesti eristetyt yksittäiskomponenttiset lääkkeet, kuten eristetty THC tai CBD.

Vaikka viimeksi mainittu yhden molekyylin teoria on edelleen uusien farmakologisten kannabistuotteiden kehittämisen kulmakivi, luonnollisesta kasviperäisestä synergiasta on nyt niin paljon näyttöä, että niin sanotut pienet kannabinoidit sisällytetään nykyään yleisesti kannabiskasvin farmakologiseen kokonaisvaikutukseen.

Tieteellisiä esimerkkejä seurueilmiöstä

Satunnaistetussa tutkimuksessa, joka tehtiin potilaille, joilla oli kovaa kipua ja joiden opium lääkitys ei tehonnut, potilaille annettiin pääasiassa THC:tä sisältävää kannabisuutetta. Tämä ei osoittautunut riittävän tehokkaaksi. lumelääkettä, mutta sekä THC:tä että CBD:tä sisältävää uutetta saaneella ryhmällä havaittiin tilastollisesti merkitseviä positiivisia tuloksia, jotka olivat huomattavasti molempia muita ryhmiä paremmat. Ainoa merkittävä ero oli CBD:n lisääminen lääkkeeseen.

Kipulääkkeillä tehdyssä eläinkokeessa kävi ilmi, että puhdas CBD pieninä annoksina vähensi kipua tiettyyn pisteeseen asti, mutta suuremmat annokset eivät lisänneet tehoa. Sen jälkeen otettiin käyttöön täyden spektrin kannabisuute, jossa oli vastaavat CBD-pitoisuudet, joten havainto tästä ”kattovaikutuksesta” hävisi kokonaan ja kivunlievitys seurasi annostuksen mukana.

Tuore tutkimus rintasyövästä (2018) osoitti, että kannabisuute oli huomattavasti parempi kuin puhdas THC-hoito. Ote sisälsi pieniäoneCBD:tä ja THCA:ta, minkä tutkijat katsoivat johtuvan vaikutuksen lisääntymisestä.

Nämä ja monet muut tutkimukset tarjoavat vankkaa tieteellistä näyttöä kokonaisvaikutuksesta ja korostavat tarvetta keskittyä entistä enemmän laaja-alaisiin kannabiksen lääkkeisiin yksittäisten lääkekomponenttien sijaan.

Johtopäätökset:

– Kannabiksen vaikuttavien aineiden välisestä synergiasta käytetään termiä Entourage.

– Kannabiksen vaikutus on enemmän kuin sen yksittäisten aktiivistenonesumma.

– Kannabinoideilla, terpeeneillä ja flavanoideilla on kullakin erityisiä ominaisuuksia, jotka muokkaavat kokonaisvaikutusta.

– Kasviperäinen lääketiede – eli kokonainen kasvimateriaali – voi olla paljon tehokkaampaa kuin yksittäisten molekyylien uutteisiin perustuva lääketiede.

– Entourage on osoitettu, ja siksi tieteessä ja farmakologiassa vallitsee yksimielisyys.