Hårdfør

Inspiration till sorter som är tåliga till. struktur, gödsling, pH-värde, temperatursvängningar osv.