Barneys Farm

Barney
Barney's Farms historia börjar i början av 80-talet, när grundaren Derry reste runt i länder som Afghanistan, Tibet, Pakistan, Indien och Thailand - för att bara nämna några - för atticeoch samla in lokal cannabisgenetik. Dessa orter är idag kända för sina landracebanor. När hanredtill Amsterdam 1992 tog han över Barneys Coffee Shop. Med de noggrant utvalda cannabisfröna i sin ryggsäck utvecklade han snabbt företaget till en plats som blev synonymt mednovaoch kvalitet i branschen. Barney's Farm har vunnit otaliga priser genom åren och dessnovakreativitet har inte minskat genom åren. Nya cannabissorter experimenteras och utvecklas ständigt. Deras katalog är därför omfattande och består av feminiserade, reguljära, autooch CBD-sorter. På Nordland säljer vi hela deras katalog, vi håller oss uppdaterade om nya sorter och beställer dem så fort de släpps. De har mångaonesorter, men om du behöver inspiration rekommenderar vi LSD, G13 Haze, Laughing Buddha, Liberty Haze, PIneapple Chunk och Critical Kush.