Scotofasen

den mørke perioden av døgnrytmen, når planter ikke mottar lys.

Viser det ene resultatet