Chem otype

et relativt nytt begrep i cannabisverdenen, brukt til å kategorisere de forskjellige cannabisvariantene/-variantene i henhold til deres one komponenter. Begrepet oppsto da forskere begynte å identifisere de genetiske markørene som skilte THC-rike cannabisstammer fra CBD-rike cannabisstammer. Her snakker de om 3 primære kjemotyper: THC kjemotype, CBD kjemotype og en blandet THC/CBD kjemotype (f.eks. varianter med THC/CBD innhold i forholdet 1:1, 2:1 etc.).

Viser det ene resultatet