Diskret

Sorter vars storlek, utseende och doft gör dem lämpliga för diskret odling i trädgården, på landsbygden eller på balkongen.