No till gardening

luonnonmukainen viljelytekniikka, jossa maaperää pyritään häiritsemään mahdollisimman vähän. Sen sijaan, että käytettäisiin lapioita, haravoita, maanmuokkauslaitteita jne. maaperän muokkaamiseen ja muuhun parantamiseen, se jätetään koskemattomaksi. Sen sijaan, että lannoitteita lisättäisiin ja viljelyalaa parannettaisiin erilaisilla seoksilla, maan päälle levitetään orgaanisia lannoitteita, biomassaa, pintamaata jne., jolloin se saa lisäkerroksen. Näin ravintoaine vapautuu hitaasti ja kulkeutuu alaspäin. Tämän tekniikan kannattajat pitävät sitä luonnollisempana lähestymistapana, jossa kasvien annetaan osallistua luonnolliseen kiertokulkuun ja jolla on monia etuja, kuten: Maaperässä on enemmän ilmaa, mikrobiologinen aktiivisuus lisääntyy, työ vähenee jne.

Näytetään ainoa tulos