Nabilone

syntetiskt framställt THC, som kan fås på recept från en läkare. Används inte i stor utsträckning i Danmark, men rekommenderas av läkare i andra länder, bland annat för att minska hög konsumtion av cannabis.

Endast ett sökresultat