Förrullad

benämning på en färdig led. Används för att referera till de förrullade jointar som du kan köpa till exempel i stånden på Pusherstreet i Christiania.

Endast ett sökresultat