Vekstpunkt

den ytre spissen av en plantes grener eller røtter, hvor nydannelsen av celler finner sted.

Viser det ene resultatet