Tilbake kryssing

på engelsk kalt backcross (fork. BX). En vanlig praksis i cannabisavl hvor en plante krysses med en genetisk identisk klon av seg selv eller en av foreldrene praktisk talt innavlet. Dette gjøres for å forbedre visse genetiske egenskaper ved den gitte cannabisvarianten, som smak, aroma, effekt, utbytte eller motstand mot mugg.

Viser det ene resultatet