Stretching

Engelsk for «å strekke». Når plantene strekker seg betyr det at de vokser med stor avstand mellom stengelleddene. Dette skjer bl.a. på grunn av overdreven varme, mangel på lys eller gjødselproblemer. Imidlertid er det normalt at lysfølsomme planter strekker seg i løpet av de første ukene av blomstringen. Dette er fordi døgnrytmen deres plutselig endres fra 18 timer lys per dag til 12 timer lys per dag, de søker derfor lyset og strekker seg høyere for å «nå» det til de tilpasser seg den nye døgnrytmen.

Viser det ene resultatet