Rosin

cannabisutvinning gjort uten bruk av løsemidler. I stedet brukes varme og mekanisk trykk for å trekke ut one av de aktive ingrediensene i cannabismaterialet. Materialet kan være både topshot, hasj eller shake.

Viser det ene resultatet