Pollinering

pollinering betyr overføring av pollen til en støvfjær. Hannplantens pollen overføres med vinden, insekter eller ved hjelp av mennesker til en hunnplantes støvknapper/blomster, hvoretter hunnplanten begynner å produsere frø.

Viser det ene resultatet