Pollen

støvlignende små korn med hannkjønnsceller fra pollenposene i blomstene til hannplanten. Når disse treffer toppskuddene/blomstene til hunnplanten, blir den bestøvet og begynner å produsere frø.

Viser det ene resultatet