Organoleptisk

sanseoppfatningen gjennom syn, følelse, smak og lukt.

Viser det ene resultatet