Melasse

et flytende restprodukt av sukker fra sukkerindustrien. Melassen fremmer en sunn bakteriekultur i vekstmediet, som på denne måten gir et positivt samspill mellom vekstmediets bakterier og mikroorganismer og plantens rotnettverk.

Viser det ene resultatet