Heirloom

en eldgammel sort/kultivar som har blitt dyrket isolert, ofte av små samfunn avskåret fra omverdenen. De er dermed mer «autentiske» og «originale» genetisk – da de ikke har blitt krysset med andre varianter.

Viser det ene resultatet