Genotype

det totale genetiske materialet til en plante (eller levende organisme). Arvemateriale som er uavhengig av miljøpåvirkninger og one modifikasjoner (i motsetning til fenotyper).

Viser det ene resultatet