Fotoperiode

dagslengde, varigheten av 24-timers lysperioden, dvs. hvor mange timer med lys pr dag. Den sesongmessige endringen i fotoperioden er den mest pålitelige indikatoren på endringen av årstider. Blomstringen av cannabisplanten skjer når lysperioden er 12 timer om dagen.

Viser det ene resultatet