Forfining

utvikling av nye varianter/varianter av en plante ved å velge og krysse individuelle planter som har egenskaper som du ønsker å forbedre.

Viser det ene resultatet