Cotyledons

det første settet med små avrundede blader som dannes når et cannabisfrø spirer. Disse visner og faller av etter hvert som planten vokser.

Viser det ene resultatet