Cerebral

som gjelder hjernen. Brukes for å beskrive effekten av cannabis, der enkelte typer har en uttalt hjernerus, forstått i den forstand at den har en mental og potensielt stemningsfremmende, oppløftende og motiverende effekt.

Viser det ene resultatet