Carpels

de store bladene på planten som fungerer som solfangere. De er avgjørende for planteutvikling. Selv om mange napper dem av i blomst, bør du holde dem så langt som mulig ved å bøye dem bort til en posisjon der de ikke skygger for resten av planten i stedet for å fjerne dem helt. Den medisinske verdien av dekkbladene er begrenset, og de blir derfor oftest kastet. Dog kan det godt være noen krystaller på den, og i disse tilfellene kan det være fornuftig å tørke og lagre dem.

Viser det ene resultatet