Auto frø

cannabisplantefrø som, som planter, vil blomstre uavhengig av hvor mange timer med lys de får. De blomstrer av seg selv, det vil si auto . Dette i motsetning til vanlige cannabisplanter, som er lysfølsomme og hvis blomstring avhenger av lengden på dagen. Den spesielle auto er takket være arven til Cannabis Ruderalis-planten.

Viser det ene resultatet